Agent ubezpieczeniowy

Adam Kopański

602 468 582

Szybkie zapytanie

Wyślij formularz, a ja skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko*

Numer telefonu*

Temat*

Wprowadzone dane zostaną użyte tylko w celu przygotowania oferty

Ubezpieczenie turystyczne zabezpiecza przed skutkami choroby albo wypadku.

Najczęściej wybierane produkty:

WARTA Travel

WARTA gwarantuje w ramach podstawowego  zakresu ubezpieczenia WARTA Travel:

  • Pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków,
  • Wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • Zorganizowanie pomocy w ramach usług assistance STANDARD.

 

Dodatkowo możemy zaoferować:

  • Zorganizowanie i pokrycie kosztów w ramach usług assistance SUPER,
  • Pokrycie szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobie trzeciej (OC),
  • Wypłatę odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu narciarskiego lub bagażu podróżnego,
  • Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w kraju skutków urazów narciarskich odniesionych za granicą,
  • Zwrot kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystyczne i/lub anulowania biletu podróżnego,
  • specjalny pakiet dla narciarzy SKI PLUS oraz pokrycie kosztów ratownictwa

 
WARTA Business Travel

Pakiet WARTA BusinessTravel jest dostępny w dwóch pakietach: rotacyjnym i VIP, różniących się zakresem ochrony i zasadami jej udzielania. Ten pierwszy jest skierowany do pracowników. Drugi ? do kadry menedżerskiej.